Vitajte

Množstvo decentralizovaného obsahu zdielaného na rôznych sociálnych sieťach ma presvedčilo, že dlhodobo najpraktickejšie a najistejšie bude prezentovať svoje aktivity na samostatných webových stránkach. Pre tých, ktorí sú tu prvýkrát len v krátkosti - volám sa Adrián Purkart a pôsobím ako vedecký pracovník na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriavam sa primárne na ekológiu hmyzu. Okrem toho som vášnivým chovateľom, tak ako aj pestovateľom. Ak sa moje aktivity stanú inšpiráciou, či spravia radosť čo i len jednému ďalšiemu človeku, budem svoje životné úsilie pokladať za dostatočne naplnené.

Opeľovače

Včela medonosná sa stala vlajkovým druhom mnohých kampaní zameraných na environmentálne aktivity. Paradoxne, kríza opeľovačov sa týka primárne tých ostatných stoviek, či tisícov druhov včiel a iného divo žijúceho hmyzu. Vedeli ste, že 4 z 5 plodín, či inej flóry v prostredí Európy vyžaduje opelenie hmyzom?

Ekológia ekosystémov

Naše životné prostredie prechádza neustálymi obmenami, ktoré v súčasnosti výrazne akceleruje klimatická zmena. Je preto nevyhnutné tieto javy pozorovať, merať, vyhodnocovať a nachádzať riešenia, ktoré prispievajú k zmierňovaniu ich často negatívnych dopadov. Pokladám to za najväčšiu výzvu súčasnej generácie prírodovedcov.

Myrmekológia

Ako biológ sa primárne zameriavam na štúdium mravcov. Prečo práve mravce? Sú dominantnou zložkou takmer všetkých terestrických ekosystémov a tvoria početné organizované spoločenstvá, ktoré menia dostupnosť zdrojov pre ostatné organizmy - vrátane človeka. Mojou doménou je štúdium fauny žijúcej na Slovensku. 

Prírodné teráriá

Vlhký, hmlistý les, kde dominujú machy, paprade, plavúne a iná vlhkomilná flóra. Ocitnúť sa na takom mieste vo mne budí neopísateľné pocity a niet divu, že aj iné ľudské bytosti v nich cítia nezvyčajnú mágiu. Budovanie funkčných biotopov v teráriu je akousi snahou si kúsok tohto sveta priniesť do interiéru domova. Nepatrí to medzi ľahké úlohy, no sám zisťujem, že je to aspoň čiastočne možné. 

Teraristika

Chovateľom som už od svojich piatich rokov, keď som si nosil v pohároch domov rôzny hmyz. Za posledných 20 rokov som mal možnosť chovať takmer 500 rôznych druhov bezstavovcov, čo mi výrazne pomáha pochopiť správanie organizmov a ich život v prírode. Zameriavam sa na hľadanie spôsobov, ako rozmnožiť v zajatí druhy, ktoré dosiaľ odchované neboli a rozšíriť tak ľudské poznanie.

Expedície

V rámci možností sa snažím plniť svoje detské sny a cestujem po svete pozorovať prírodu s cieľom zistiť, či je ozaj taká, ako som si ju predstavoval listovaním kníh od Brehm. Či už je to chladná tundra v Laponsku, polopúšte na juhu Madagaskaru, stratený svet na stolovej hore Roraima, či vysokohorské ekosystémy v Andách, každá cesta mi okrem zážitkov priniesla najmä skúsenosti.