Mnohonôžky

Mnohonôžky chovám už vyše 15 rokov, pričom som úspešne choval takmer 80 rôznych druhov. Sú to vďačné chovance s vysokou mierou diverzity rôznych tvarov, farieb a veľkostí. Je tu množstvo druhov vhodných aj pre začiatočníkov resp. mladistvých teraristov, naopak, niektoré z nich je veľmi náročné chovať, tobôž nie rozmnožiť. Viac mojich fotografií zo sveta mnohonôžok môžete nájsť na Instagrame, alebo na medzinárodnom fóre Arachnoboards.

Rovnakonôžky

Isopody ma očarili asi pred desiatimi rokmi, kedy si začali postupne raziť cestu do sféry chovateľstva. Ohromujúca diverzita farieb a variabilita tvarov tiel jednotlivých druhov prispela k obrovskému booom-u, kedy sa stali obľúbenými chovancami naprieč celým svetom. Neobišlo to ani mňa, čoho výsledkom bola zbierka vyše 70 rôznych druhov doplnená množstvom "šlachtených" farebných variet. Viac fotografií rovnakonôžok nájdete na mojom Instagrame

Pavúkovce

Kto nechoval pavúkovce, ťažko sa môže nazývať teraristom. Ošiaľ chovu pavúkov ma postihol najmä počas strednej a vysokej školy, kedy som kŕmil stovky jedincov pavúkov desiatok rôznych druhov. Postupne som od ich chovu upustil a zostali len spomienky. Okúsil som aj iné skupiny pavúkovcov - tartaridy (Schizomida), škorpióny, hmatonožce (Uropygi), bičovce (Amblypygi), či šťúriky (Pseudoscorpiones). V súčasnosti sa k chovu pavúkov vraciam len príležitostne, najmä v súvislosti s pedagogickou činnosťou (ukážka študentom), alebo ak sa naskytne možnosť chovu obzvlášť netradičných taxónov. 

Plazy

Plazy sú tradičnou súčasťou chovateľstva. Chovateľsky som sa venoval najmä chovu drobných druhov gekónov v počte asi 15 rôznych taxónov. Je to krásna oblasť tohto hobby a nevylučujem, že sa k nim ešte raz vrátim. Vyžadujú však viac času, ako si môžem v toto obdobie dovoliť. Aj z toho dôvodu som pristúpil k doplneniu hadov rodu Thamnophis. Sú aktívne, farebné a pomerne jednoduché na chov. Zbierka však nie je obzvlášť početná a pohybuje sa na úrovni asi desať jedincov. 

Ostatné

V tejto časti galérie je výber zopár druhov živočíchov, ktoré som mal možnosť chovať, no neušla sa im samostatná kategória. Prírodovední nadšenci tam hádam nájdu potešenie :-) Čo ma mrzí azda najviac, že v čase najväčšieho rozmachu chovu mravcov v našej domácnosti som nemal dostatočnú fototechniku, ktorou by som ich život zachytil. Je to však časť chovateľstva, do ktorej by som sa rád vrátil pomimo profesionálnej myrmekológie.