Odborné štúdie

Najvýznamnejšie práce publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch:
 1. Holecová M., Klesniaková M., Purkart A. & Repta F. (2015). Data on Strumigenys argiola (Emery, 1869) (Hymenoptera: Formicidae, Myrmicinae) from Slovakia. Folia Faunistica Slovaca 20: 163-166. <link>
 2. Purkart A. & Holecová M. (2017): The first record of the myrmecophilous rove beetle Claviger longicornis (Coleoptera, Staphylinidae) in the nest of the false honeypot ant Prenolepis nitens (Hymenoptera, Formicidae). Folia faunistica Slovaca 22: 85-87. <link>
 3. Gezova, S., P. Drugac, Purkart A. & Jablonski D. (2018): Albinism in two snake species recorded from Slovakia. Russian Journal of Herpetology. 25: 79-82. <link>
 4. Červená M., Christophoryová J., Purkart A. & Krajčovičová K. (2018): Allochernes solarii (Pseudoscorpiones: Chernetidae) newly recorded from ant nests in Slovakia, Arachnologische Mitteilungen: Arachnology Letters 56(1), 40-44. <link>
 5. Jablonski, D. & Purkart A. (2018): First report of leucism in Anguis fragilis (Linnaeus, 1758). Herpetological Bulletin. 145: 35-36. <link>
 6. Purkart A., Kollár J. & Goffová K. (2019): Fauna mravcov (Hymenoptera: Formicidae) vybraných pieskových habitatov Podunajska. Naturae tutela 23/1: 101-111. <link
 7. Purkart A., Morawski M., Maslowski A. & Depa Ł. (2019): Ant-mediated anholocyclic overwintering of Prociphilus fraxini (Hemiptera: Aphididae) in Central Europe. Entomologica Fennica 30: 179-185. <link>
 8. Purkart A., D. Jablonski & Christophoryová J. (2019): First record of Carebara oertzeni Forel, 1886 (Hymenoptera: Formicidae) from Albania. Natura Croatica. 28: 173-176. <link>
 9. Purkart A., Depa Ł., Kollár J., Suvák M., Holecová M., Goffová K. & Országhová Z. (2020): Citizen science reveals the current distribution of the new plant pest Aphis nerii in Slovakia. Plant Protection Science 56: 101-106. https://doi.org/10.17221/46/2019-PPS
 10. Smetana V., Roller L., Benda D., Bogusch P., Holý K., Karas Z., Purkart A., Říha M., Straka J., Šima P., Erhart J., Halada M., Holecová M., Horák J., Klesniaková M., Macek J., Pavlíková A., Petráková L. & Rindoš M. (2020): Hymenoptera of the selected localities in the Malé Karpaty Mountains: Acta Musei Tekovensis 12: 75-141. <link>
 11. Purkart A. & Benčaťová S. (2020): Spoznajme žijúce opeľovače medzi nami. e - Newsletter Ústavu včelárstva 3: 2-5. <link>
 12. Mihál I., Purkart A. & Gajdoš P. (2020): Harvestmen (Arachnida, Opiliones) of selected localities in Slovakia with focus to the Borská nížina Lowland. Entomofauna carpathica, 32(1): 196-210. <link>
 13. Goffová K., Matisková D., Selnekovič D., Purkart A. & Smetana V. (2021): Polistes associus (Kohl, 1898) recorded from Slovakia after 66 years (Hymenoptera, Vespidae). Check List 17(1): 247-252. https://doi.org/10.15560/17.1.247
 14. Pecina P., Vidlička L., Majtan J., Purkart A. & Prokop P. (2021): Why do Zombies clean themselves? An initial test of the antimicrobial hypothesis in a parasite-host relationship. Biologia 76: 2303-2307. https://doi.org/10.1007/s11756-021-00694-0
 15. Langraf V., Petrovičová K., David S., Krumpálová Z., Purkart A. & Schlarmannová J. (2021): Proposal of a Relational Database (SQL) for Zoological Research of Epigeic Synusion. Mendel 27(1): 23-28. https://doi.org/10.13164/mendel.2021.1.023
 16. Purkart A., Herbert C.W., Goffová K., Selnekovič D., Holecová M. (2022): Laboratory observations on Anergates atratulus (Schenck, 1852): mating behaviour, incorporation into host colonies, and competition with Strongylognathus testaceus (Schenck, 1852). Biologia 52(1). https://doi.org/10.1007/s11756-021-00901-y
 17. Goffová K., Selnekovič D., Krčmárik S., Langraf V., Bohuš M., Purkart A. (2022): Does breeding habitat affect the amount of ants in the diet of European bee‑eater nestlings? Biologia. https://doi.org/10.1007/s11756-021-00926-3
 18. Vidlička Ľ., Purkart A. & Samay J. (2021): Finding of antlion Acanthaclisis occitanica (Villard, 1789) (Neuroptera, Myrmeleontidae) in Slovakia. Entomofauna carpathica, 33(2): 99-102. <link>
 19. Purkart A., Repta F., Selnekovič D., Jancík L. & Holecová M. (2021): Notes on Strumigenys argiola (Emery, 1869) (Hymenoptera: Formicidae) with emphasis on its distribution, ecology and behaviour. Entomofauna carpathica, 33(2): 73-88. <link>
 20. Purgat P., Gajdoš P., Purkart A., Hurajtová N., Volnár Ľ. & Krajčovičová K. (2021): Walckenaeria stylifrons and Spiracme mongolica (Araneae, Linyphiidae, Thomisidae), two new species to Slovakia. Check List 17 (6): 1601–1608. <link>
 21. Langraf V., Purkart A., Petrovičová K., & Schlarmannová J. (2023). The community structure of ants in Hordeum vulgare and grass mixture conditions in the southwestern part of Slovakia. Journal of theEntomological Research Society, 25(1), 79-90. <link>
 22. Purkart A. & Ježová Z. (2022). Interesting observation of Cacoxenus indagator (Diptera:Drosophilidae) attached on a mason bee: possible phoresy? Entomofauna carpathica, 34(2): 81-84. <link>
 23. Holecová M., Bedríková M., Nováková N.,Purkart A. & Langraf V. (2022). Special-purpose greenery – a refuge of ant fauna (Hymenoptera, Formicidae) in an urban environment (1st. part: Zoological gardens). Entomofauna carpathica, 34(2): 27-40. <link>
 24. Purkart A. & Repta F. (2022). First record of Cryptopone ochracea (Mayr, 1855) (Hymenoptera: Formicidae) in Slovakia with notes on its nesting biology. Entomofauna carpathica, 34(2): 85-94. <link>
 25. Krajčovičová K., Šestáková A., Christophoryová J., Litavský J., Purkart A. & Fenďa P. (2022). Základy arachnologického výskumu, Univerzita Komenského v Bratislave, 168 pp. <link>
 26. Purkart A. (2023). Ant communities of the Šúr National Nature Reserve and their response to the restoration management of the pasture forest in the Panónsky háj. Entomofauna carpathica, 35(1): 83-113. <link>
 27. Purkart A., Marko Š., Vanerková V. & Holecová M. (2023). State of knowledge of the socially parasitic ant Anergates atratulus (Schenck, 1852) in Slovakia. Entomofauna carpathica, 35(2): 53-66. <link>
 28. Purkart A. & Glajšeková L. (2023). Občianska veda a jej využitie pri hľadaní kutaviek rodu Sceliphron – prispejete dátami aj vy?
  Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV 12(2): 10-12. <link>

Náučno-populárne príspevky

Články publikované v časopisoch zameraných pre širokú verejnosť:
 1. Purkart A. (2019): Mnohonôžky, upratovacia čata. Urob si sám - Záhrada 1/2019: 62.
 2. Purkart A. (2019): V záhrade užitočné, v pivnici škodlivé. Urob si sám - Záhrada 2/2019: 26-27.
 3. Purkart A. (2019): Včely samotárky pomáhajú opeľovať. Urob si sám - Záhrada 3/2019: 30-31.
 4. Purkart A. (2019): Plazy, prirodzená ochranka záhrady. Urob si sám - Záhrada 4/2019: 22-23.
 5. Purkart A. (2019): Inžinieri našej záhrady. Urob si sám - Záhrada 5/2019: 26-27.
 6. Purkart A. (2019): Osy, hmyzí gangstri záhrady. Urob si sám - Záhrada 6/2019: 34-35.
 7. Purkart A. (2019): Invázia z Ázie, lienka východná. Urob si sám - Záhrada 7/2019: 34-35.
 8. Purkart A. (2019): Obávané predátory hmyzu. Urob si sám - Záhrada 8/2019: 40-41.
 9. Purkart A. (2019): Ucholaky, škodce i pomocníci. Urob si sám - Záhrada 9/2019: 36-37.
 10. Purkart A. (2019): Dážďovky – neúnavní pomocníci. Urob si sám - Záhrada 10/2019: 44-45.
 11. Purkart A. (2020): Opeľovače prvých jarných kvetov. Urob si sám - Záhrada 1/2020: 40-41.
 12. Purkart A. (2020): Nový obyvateľ lipy malolistej. Urob si sám - Záhrada 2/2020: 20-24.
 13. Purkart A. (2020): Vtáky, najúčinnejší repelent. Urob si sám - Záhrada 3/2020: 34-35.
 14. Purkart A. (2020): Klenoty našej záhrady. Urob si sám – Záhrada 4/2020: 30-32.
 15. Purkart A. (2020): Pestrice, postrach všetkých škodcov. Urob si sám - Záhrada 5/2020: 42-43.
 16. Purkart A. (2020): Modlivka, maskovaný predátor hmyzu. Urob si sám - Záhrada 6/2020: 38-39.
 17. Purkart A. (2020): Ježko – tajomný nočný obyvateľ záhrad. Urob si sám - Záhrada 7/2020: 22-23.
 18. Purkart A. (2020): Kde mizne všetko lístie. Urob si sám - Záhrada 8/2020: 30-31.
 19. Purkart A. (2020): Kuna, (ne)vítaný hosť v záhrade. Urob si sám - Záhrada 9/2020: 32-33.
 20. Purkart A. (2020): Záhadné májky. Urob si sám - Záhrada 10/2020: 46-47.
 21. Purkart A. (2021): Záhrada na podporu hmyzu a drobných živočíchov. Urob si sám - Záhrada 1/2021: 36-39.
 22. Purkart A. (2021): Strapky, miniatúrny nepriateľ záhradkárov. Urob si sám - Záhrada 2/2021: 32-33.
 23. Purkart A. (2021): Netopiere, noční strážcovia oblohy. Urob si sám - Záhrada 3/2021: 42-43.
 24. Purkart A. (2021): Najväčšie samotárske včely Slovenska. Urob si sám - Záhrada 4/2021: 42-43.
 25. Purkart A. (2021): Kutavky, staviteľky hlinených džbánov. Urob si sám - Záhrada 5/2021: 32-33.
 26. Purkart A. (2021): Miniatúrni lovci roztočov. Urob si sám - Záhrada 6/2021: 28-29.
 27. Purkart A. (2021): Prefíkaní operenci. Urob si sám - Záhrada 7/2021: 28-29.
 28. Purkart A. (2021): Kuna, (ne)vítaný hosť v záhrade. Urob si sám - Záhrada 8/2021: 22-23.
 29. Purkart A. (2021): Nevítaní zimní návštevníci záhrad. Urob si sám - Záhrada 9/2021: 54-55.
 30. Purkart A. (2021): Zásoby na zimu v ohrození. Urob si sám - Záhrada 10/2021: 54-55.
 31. Purkart A. & Benčaťová S. (2021): Nenahraditeľná úloha samotársky žijúcich opeľovačov. Sady a vinice 02/2021: 25-28.
 32. Purkart A. (2022): Nenahraditeľné opeľovače, zemné samotárske včely. Urob si sám - Záhrada 1/2022: 38-39.
 33. Purkart A. (2022): Tvoríme záhradu pre motýle. Urob si sám - Záhrada 2/2022: 32-33.
 34. Purkart A. (2022): Slimáky s ulitou, tolerovaní spoločníci. Urob si sám - Záhrada 3/2022: 38-39.
 35. Purkart A. (2022): Vrabce. Urob si sám - Záhrada 4/2022: 42-43.
 36. Purkart A. (2022): Krtko, pomocník či pohroma. Urob si sám - Záhrada 5/2022: 36-37.
 37. Purkart A. (2022): Vážky, úspešní lovci. Urob si sám - Záhrada 6/2022: 2-3.
 38. Purkart A. (2022): Koníky, skokani neskorého leta. Urob si sám - Záhrada 7/2022: 40-41.
 39. Purkart A. (2022): Neškodné kosce. Urob si sám - Záhrada 8/2022: 2-3.
 40. Purkart A. (2022): Líšky, hrdinky rozprávok. Urob si sám - Záhrada 9/2022: 36-37.
 41. Purkart A. (2022): Obratné stonôžky. Urob si sám - Záhrada 10/2022: 40-41.
 42. Purkart A. (2022): Rovnako užitočné ako včely. Záhradkár 8/2022: 32-34.
 43. Purkart A. & Benčaťová S. (2022): Efektívnosť známych i menej známych opeľovačov a ich ochrana. Sady a vinice 03/2022: 16-19.
 44. Purkart A. (2023): Nalákajte vtáky do záhrady. Urob si sám - Záhrada 1/2023: 36-39.
 45. Purkart A. (2023): Nenahraditeľná včela medonosná. Urob si sám - Záhrada 2/2023: 34-35.
 46. Purkart A. (2023): Nezameniteľný bzukot komára. Urob si sám - Záhrada 3/2023: 44-45.
 47. Purkart A. (2023): Hmyzožravé piskory. Urob si sám - Záhrada 4/2023: 32-33.
 48. Purkart A. (2023): Kliešte. Urob si sám - Záhrada 5/2023: 26-27.
 49. Purkart A. (2023): Jašterice, požierače pavúkov. Urob si sám - Záhrada 6/2023: 34-35.
 50. Purkart A. (2023): Veverica obyčajná, elegancia vo vetvách. Urob si sám - Záhrada 7/2023: 34-35.
 51. Purkart A. (2023): Sršeň ázijský - nová potenciálna hrozba pre slovenskú prírodu. Dymák 10/2023: 11-13.
 52. Purkart A. (2023): Holuby, bežná súčasť našich sídiel. Urob si sám - Záhrada 8/2023: 26-27.
 53. Purkart A. (2023): Samotárske zajace a spoločenské králiky. Urob si sám - Záhrada 9/2023: 46-47. 
 54. Purkart A. & Glajšeková L. (2023): Monitoring nepôvodných druhov kutaviek rodu Sceliphron. Dymák 12/2023: 34.
 55. Purkart A. (2023): Bažant, obyvateľ poľnohospodárskej krajiny. Urob si sám - Záhrada 10/2023: 46-47.
 56. Purkart A. (2024): Švehly, tvory obľubujúce vlhkosť. Urob si sám - Záhrada 1/2024: 30-31.
 57. Purkart A. (2024): Oživujeme pôdu v záhrade. Urob si sám - Záhrada 2/2024: 26-29.
 58. Purkart A. (2024): Kde si mravce na zimu ukrývajú cukor? Doma v záhrade 1/2024: 19. + ONLINE
 59. Purkart A. (2024): Kto v záhrade upratuje namiesto nás? Doma v záhrade 2/2024: 18. + ONLINE 
 60. Purkart A. (2024): Sú jedovaté májky skutočne také nebezpečné? Doma v záhrade 3/2024: 18. + ONLINE
 61. Purkart A. (2024): Každý záhradkár môže byť vedec. Ako na to? Doma v záhrade 3(špeciál)/2024: 50-53.

Mediálne výstupy

Komplexné rozhovory a reportáže s náučno-populárnym charakterom:
Tlač:
 1. Téma: Babinec v mravenisku. 4/2019: 44-51.
 2. Téma: Hotel plný hmyzu. 20/2020: 32-37.
 3. Téma: Bývate v mravenisku? 49/2020: 26-31.
 4. Téma: Sršne. 35/2021: 28-33.
 5. Čarovné Slovensko: Hotel pre hmyz. 6/2020: 82-87.
 6. Čarovné Slovensko: Čo robí hmyz v zime. 2/2021: 76-81.
 7. Čarovné Slovensko: Žlto-čierni maškrtníci. 10/2021: 70-75.
 8. Denník N: Mravce nás už ovládli. 2021 7/189: 24.
 9. Čarovné Slovensko: Zachráňme hraboša. 6/2022: 58-63.
 10. Téma: Chrum-chrum v dreve. 21/2022: 38-45.
 11. Téma: Hmyz nemá kalendár. 11/2023: 38-45.
 12. Téma: Čo nám zjedlo záhradu? 26-27/2023: 38-45.
 13. Téma: Keď sa múka hýbe. 37/2023: 48-54.
Rádio:
 1. Pálenica Borisa Filana - Mravce. Rádio Slovensko (27.05.2017) <archív>
 2. Podcast SuperZoo - Starajme sa - Chov bezstavovcov (17.06.2021) <link>
 3. Podcast SuperZoo - Starajme sa - Bioaktívne terárium (19.08.2021) <link>
 4. Podcast Denníka N - Mravce prežili dinosaury aj doby ľadové. Niečo sa naučia aj od moderného človeka a pôjdu ďalej (28.9.2021) <link>
 5. Hosť sobotného Dobrého rána. Rádio Slovensko (28.11.2021) <archiv>
 6. Podcast SuperZoo - Starajme sa - Špeciál: Hmyz na záhrade - hmyzie hotely (10. 3. 2022) <link>
 7. Podcast SuperZoo - Starajme sa - Skôr než začneme (6.10.2022) <link>
 8. Hosť relácie Čo by bolo, keby...? Rádio Regina (28.5.2023) <archív>
 9. Podcast Ecocast od aktuality.sk - Odborník na mravce, Adrián Purkart: Československo bola entomologická veľmoc. Dnes sme dvaja, traja (17.05.23) <link>
 10. Pálenica Borisa Filana - Mravce. Rádio Slovensko (16.09.2023) <archív>
 11. Podcast SuperZoo - Starajme sa - Chov mravcov (29.09.2023) <link>
 12. Hosť relácie Kontakty. Sršeň ázijský - hrozba nielen pre včely. Rádio Slovensko (17.10.2023) <archív>
TV a Live Show:
 1. Reflex - relácia TV Markíza (9.9.2018) <archív>
 2. Miláčikovo - relácia TV JOJ
 3. Piatecezdeviate - ilustrovaná talkshow v Klub pod Lampou (18.10.2021)  
 4. Experiment - relácia RTVS. Mravce a termity (22.11.2021) <link
 5. Miláčikovo - relácia TV JOJ (27.11.2022) <link>
 6. Miláčikovo - relácia TV JOJ (23.09.2023) <link>
 7. Miláčikovo - relácia TV JOJ (7.10.2023) <link>
 8. Postav dom, zasaď strom (mravce) - relácia RTVS (7.10.2023) <link>
 9. Postav dom, zasaď strom (mnohonôžky) - relácia RTVS (14.10.2023) <link>
 10. Postav dom, zasaď strom (dážďovky) - relácia RTVS (28.10.2023) <link>
Iné:
 1. Vyjadrenie sa k téme "Tak toto sú naozaj zvrhlé sexuálne praktiky!" pre portál cas.sk (27.3.2012) <link>
 2. Vyjadrenie sa k téme "Jedovaté chrobáky na Slovensku" pre portál topky.sk (6.4.2019) <link>
 3. Rozhovor pre Nové Nivy (24.3.2022) <link>
 4. Rozhovor o májkach v Bratislave pre Bratislavaden.sk (17.3.2023) <link>
 5. Rozhovor o mravcoch pre Refresher.sk (7.6.2023) <link>
 6. Rozhovor o mravcoch vo forme samostatnej kapitoly v knihe "Ako chutí tarantula?" (2023) od Zuzany Vitkovej <link>
 7. Rozhovor "Zánik včiel nie je koniec! Iné opeľovače do istej miery vedia včelu nahradiť, tvrdí odborník" pre Plus JEDEN DEŇ (27.7.2023) <link>
 8. Rozhovor "Jedovaté živočíchy na Slovensku: Aká je pravda, máme sa obávať?" pre Plus JEDEN DEŇ (27.7.2023) <link>
 9. Rozhovor "Kedy sa na Slovensku objaví invázny sršeň ázijský? Čo o ňom vieme a prečo je nebezpečný" pre Urob si sám (17.10.2023) <link>
 10. Rozhovor "Ťažko hľadať miesto na Zemi, kde by neexistovali mravce" pre portál vedanadosah.sk (10.10.2023) <link>
 11. Rozhovor "Aj mravce sú významnými ekosystémovými inžiniermi" pre portál vedanadosah.sk (11.10.2023) <link>
 12. Vyjadrenie sa k téme "Hávede sa neľakajte" o hmyze na vianočných stromčekoch v mesačníku Zdravie 12/2003

Konferenčné príspevky

 1. Purkart A. 2016. Metódy odchovu vtáčkarov (Theraphosidae) v zajatí. 14. Arachnologická konferencia
 2. Javorčík A. & Purkart A. 2017. Významné zmeny v systematike a nomenklatúre vtáčkarov (Theraphosidae). 15. arachnologická konferencia
 3. Klesniaková M., Holecová M., Pavlíková A. & Purkart A. 2016. Zaujímavé druhy mravcov (Hymenoptera, Formicidae) v mestskej zeleni. Študentská vedecká konferencia PriF UK
 4. Purkart A. 2017. Chov veľkých suchozemských rovnakonôžok rodu Porcellio. 10. česko-slovenský myriapodologický a isopodologický seminár
 5. Purkart A., Holecová M. & Pavlíková A. 2017. Spoločenstvá mravcov (Hymenoptera, Formicidae) Prírodnej rezervácie Šúr. Zoologické dny Brno
 6. Goffová A., Purkart A. & Bohuš M. 2017. Hymenoptera vo vývržkoch včelárika zlatého (Merops apiaster). Podujatie Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku
 7. Purkart A., Holecová A., Klesniaková M. & Pavlíková A. 2017. Štruktúra spoločenstiev mravcov (Hymenoptera, Formicidae) v Prírodnej rezervácii Šúr. Študentská vedecká konferencia PriF UK
 8. Purkart A. 2018. Bionómia mravcov Prenolepis nitens Mayr, 1853 (Hymenoptera, Formicidae) na lokalite Vajnorská hora v Malých Karpatoch Adrián Purkart. Študentská vedecká konferencia PriF UK
 9. Purkart A. 2018. Ako poraziť Prenolepis nitens (Hymenoptera, Forminidae) v hre na schovávačku. Podujatie Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku
 10. Purkart A. 2018. Vplyv extenzívnej pastvy na potravu včelárika zlatého (Merops apiaster) v podmienkach južného Slovenska. Zoologické dny Praha
 11. Gajdoš P., Purgat P. & Purkart A. 2019. Diversity of the Epigeic Spider Communities in the Typical Habitats of Sand Dunes in Záhorie. Landscape diversity and biodiversity - Smolenice
 12. Purkart A. 2019. Bionómia mravcov (Hymenoptera, Formicidae) v aridných podmienkach pieskových dún Borskej nížiny. Študentská vedecká konferencia PriF UK
 13. Gajdoš P., Purgat P. & Purkart A. 2019. Diverzita epigeických spoločenstiev pavúkov piesočných dún Záhoria. 17. Arachnologická konferencia
 14. Purkart A. & Goffová A. 2019. Príspevok k poznaniu mravcov Podunajska. Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku
 15. Goffová A., Purkart A., Bogusch P., Benda D., Straka J., Roller L., Macek J., Smetana V., Šíma P. & Erhart J. 2019. Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku
 16. Pecina P., Vidlička L., Majtán J., Purkart A. Prokop P. 2020. Samočistenie švábov infikovaných parazitoidnou osou: test antimikrobiálnej hypotézy. Konference České a Slovenské etologické společnosti
 17. Purkart A. 2022. Borovicové porasty na pieskoch – miesto, kde mravčí vesmír trvá 115 rokov. Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku
 18. Purgat P., Šestáková A., Černecká Ľ., Purkart A., Pavella A. & Gajdoš P. 2022. Máme ich už cez tisíc, alebo aktualizované poznatky o pavúkoch Slovenska. Zborník abstraktov z vedeckého kongresu "Zoológia 2022"
 19. Purkart A., Krčmárik S. & Vanerková V. 2023. Nové nálezy kryptických druhov mravcov z územia Slovenska. Zoologické dny Brno
 20. Purgat P., Šestáková A., Černecká Ľ., Purkart A., Pavella A. & Gajdoš P. 2023. Súčasný stav poznania araneofauny na Slovensku s dôrazom na nové druhy. Zoologické dny Brno
 21. Purkart A. 2023. Aké mravce žiju v Šúri? Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku
 22. Purkart A., Marko Š. & Holecová H. 2024. Anergates atratulus (Schenck, 1852) – takmer dokonalý sociálny parazit v ríši mravcov. Zoologické dny Ostrava

Súčasné riešené výskumné projekty

 1. VEGA 2/0012/17 Význam lokálnych habitatov a mikrohabitatov pre priestorovú distribúciu lesných a arborikolných článkonožcov (ukončené)
 2. VEGA 2/0032/19 Reakcie živočíchov na aktuálne zmeny v lesných ekosystémoch a urbánnom prostredí  (ukončené)
 3. VEGA 1/0007/21 Ekologické špecifiká opeľovania a disperzie semien v urbánnom prostredí 
 4.  VEGA 2/0022/23 Populácie a spoločenstvá arborikolného hmyzu v kontexte globálnych a lokálnych zmien: distribúcia a adaptácie na nové prostredie  
 5. LIFE17 NAT/SK/000621 Restoration of habitats for root vole *Microtus oeconomus mehelyi
 6. LIFE19 NAT/SK/001069 Conservation of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) at the northwestern border of its range

Iné úspechy

Bližšie nezaradené aktivity:

Fotografia z NPR Šúr ako víťaz titulnej snímky v prestížnom časopise Applied Vegetation Science.
Spoluautorstvo vo VŠ skriptách "Základy arachnologického výskumu". Kliknutím na obr. ich stiahnete.
Vystúpenie na podujatí TEDx Bratislava 2023 s témou "Mravčie society" v Slovenskej národnej galérii.


Vystupovanie v dokumentárnom filme "Pátranie po hmyze: Belianske Tatry", pod záštitou skvelého režiséra a filmára Martina Jagelku s jeho tímom. Film mal premiéru na RTVS2 v piatok 15.9.2023.

Vystupovanie a spolupráca pri tvorbe dokumentárneho filmu "Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom", ktoré vzniklo spoluprácou slovenských prírodovedcov, kameramanov a iných nadšencov s britskou produkciou. Film mal premiéru na RTVS2 v nedeľu 1.1.2024.